Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn tâm sự va lam quen

Tôi hien tai doc than vui vẻ thoai mai va hoa dong voi mọi nguoi, thích cf va xem phim. Ton trong cac mọi quan he tình cam

Mong lam quen voi cac bạn gái cùng vui vẻ, thật lòng va tìm hieu neu hop sẻ tien xa hôn

Chuyển lên trên