Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Noi de ve va kết thuc co don

Nguoi kha huong noi, biết quan tâm chia se,lo lang cho người than.Song lanh manh khong sự dung cac chat kich thích ruou,bia, thuoc lac chuyen gi cùng can lam ro rang ghet gia đời.Thich tre con va vui dua cùng chungc

Ua nhin, khong ken an.Dieu quan trong biết chăm sóc minh va nhung người than.Co loi song lac quan va cùng thuong yêu tre con.

Chuyển lên trên