Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

E nup o dau ki qua, a tìm hoai ko ra

Co cong viec on dinh, song chân thành, ít nói, ko hut thuoc.

Tìm bạn gái la người song co tình cam, chân thành, yêu thuong gia dinh, co cong viec on dinh

Chuyển lên trên