Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Song noi tâm dat tình cam len hang dau , can 1 người de hieu de yêu va de chia se

Co nghe nghiep on dinh nen tìm 1 bạn quen lâu dài neu hop sẻ cuoi . Can 1 mọi quan he nghiem tuc chu k can 1 mọi quan he k ben vung .

Biet lang nghe thong cam va chia sẻ . Vi minh can người đi cùng minh ve lâu dài a .

Chuyển lên trên