Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm 1 nua cùng nam tay nhau vuot qua song gio đi đến cuoi con duong !

Sinh ra va lon len tai thanh pho mang ten Minh ! Chuyen nghanh dien , ngoai ra con 1 so so doan ! Dao Thien Chua !

Tìm 1 nua , cùng ton giao thi cang tot , cùng nam tay nhau vuot qua song gio tôi sựot đời ! 🙂

Chuyển lên trên