Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm một nửa phu hop

Tôi la mot người hoa dong vui vẻ, chân thành nghiem tuc trong mọi mọi quan he, trinh do dai hoc, biết quan tam, lang nghe sẻ chia , mong muon tìm duoc một nửa phu hop đang thật lac trong cuoc đời nay:)

co trinh do dai hoc tro len, vui vẻ song chân thành nghiem tuc, o ha noi , doc than , tuoi k qua 50 k it hôn 35,song doc lap , co cv va thu nhap on dinh, song chân thành tình cam nghiem tuc.

Chuyển lên trên