Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chan thanh

Tinh hoi tre con mot chut, nhung viec lam vo y cua người khac cùng co the khien minh buồn ca ngay.da sau da cam nhung neu đời tot voi minh thi minh sẻ đời xu chân thành 🙂 🙂

Biet bao dung voi tình tình cua minh 🙂

Chuyển lên trên