Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Hi

Nguoi nam , hoa dong , trach nhiem, vui vẻ , thích đi du lich.

Nguoi co trach nhiem , quan tâm gia dinh .Cong viec on dinh , co trinh do tuong duong , chung thuy , hop tình cach , so thích de cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuoc song.

Chuyển lên trên