Moon

Tôi hoa dong vui vẻ, tình tình co chut la.cham chi, chân thành, cau tien trong cong viech

Chan thanh, biết quan tam, tu chi lam an, khong ruou che co bac, khong hut thuoc, khong cuc tình. Thich choi the thao

Chuyển lên trên