Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

TIM MOT CHUT YEU THUONG

Em muon tìm mot chut yêu thuong! De nho nhung, van vuong, hôn gianc. Boi vi bat cu ai tren the gian nay. Cung deu mong muon nhung dieu nhu em. Khong tin doc thu ma xem. Doc roi mọi biết rang em thật tha. Thong minh, nhay ben lai sieng. Nhung vi hoan canh, sau rieng mot minh. Em day chang dam khoe minh. Chi xin gioi thieu la người đang yêu. Neu Anh cam thay thích Em. Hay luu va goi ve so (+61) KHONG BON BA MOT – MOT SAU KHONG – TAM NAM TAM. Em xin cam on nhieu nhieu.

TIM MOT CHUT YEU THUONG

Chuyển lên trên