Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người kết hôn

Chan thanh, nghiem tuc, co trach nhiem voi người than va gia dinh. Song tình cam, biết quan tâm chia sẻ trong cong viec va cuoc song.

phu nữ hien hau, hoa dong, biết cach cach đời nhan xu the, ung xu trong cuoc song.

Chuyển lên trên