Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

E tìm a

La người coi mo, de gan, chân thành thang than. Ghet sự gia đời.

chung quan diem, te nhi trong cuoc song. Khong nhau nhet, khong hut thuoc, khong co loi song buồng tha. Song biết sẻ chia, tran trong, yêu thuong, quan tâm den một nửa cua minh.

Chuyển lên trên