Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa yêu thuong

Minh la người vui vẻ hoa dong . Biet cam thong chia sẻ quan tâm mọi người . Hien tai con doc than co nghe nghiep on dinh .hy vong day la nhip cau de tìm một nửa yêu thuong de cùng nhau chia sẻ buồn vui cuoc song va xay dung tương lai .

cùng chung quan diem voi minh . Cung so thích .

Chuyển lên trên