Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

E don gian va giản dị co phu hợp với a

Hay nhong nheo,tinh tình con nut thích duoc nuong chieu

Tìm mot người bạn trai yêu thuong,lo lang,quan tam,hieu biet,khong hut thuoc,khong ghen,co dao duc,hieu thao,co trach nhiem,chieu bạn gái,chiu duoc tình ngang buồng cua bạn gái,cong danh,sự nghiep vung chac,khong bao thu,khong gia truong,cùng so thích đi phuot,la mot gia dinh co van hoa,lich sực..con rat nhieu nhung tìm hieu thi sẻ biết nhieu hôn!!!!!!ahihi

Chuyển lên trên