Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em tìm người phu hop

Em ten thật la Bao Tran. Sn 99, em đang hoc DH. Da co bạn trai nhung da chia tay. Hien tai em đang doc than va muon tìm hieu mot mọi tình moi, mot người mọi thuong em.

Song thật tha, chân thành, biết quan tâm người yêu va cu xu tot voi mọi nguoi.

Chuyển lên trên