Tìm người yêu người Ha Noi

Minh la mot người con trai goc Bac. Nhung lai sinh ra trong mien Nam. Minh yêu net co kinh va nhung thang nam đi qua o Ha Noi. Minh tìm mot người bạn đời Ha Noi 🙂

Mong som thanh duyen

Chuyển lên trên