Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người tri ki

Tôi la mot co gái hien, ít nói, hay sựy nghi va cam nhan mọi thu xung quanh minh. Tôi khong co nhieu bạn be nhung voi tôi mot người bạn chân thành la du.

Tìm mot người bạn song chân thành va nghiem tuc trong tình cam, co cong viec on dinh, biết quan tâm chia se

Chuyển lên trên