Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Dieu giản dị

La người chung thuy, biết kinh tren nhuong duoi, biết sẻ chia, chăm sóc gia dinh, an noi nha nhan, lich sự; hoa dong.

Tìm nam tu 34 tuoi den 46 tuoi, co y dinh nghiem tuc, la người chung thuy, co lap truong, song co trach nhiem va ton trong bạn đời.

Chuyển lên trên