E rat don dan

Uoc mo cua tôi la tìm dc người y thuong thật lòng .va mong co mot gd em am

Biet qoan tâm chia sẻ ko nhau nhieu .bt chia sẻ va cham lo cho cuoc song va gd .va bt đời xu can bạng voi 2ben don gian la bt thong cam va hieu cho mọi qua khu cua người khac

Chuyển lên trên