Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

sau vap nga. muon tìm lai một nửa cua minh

Song chân thành coi mo. Luon lang nghe va tiep thu y kien cua mọi nguoi. Co tri tien thu trong cuoc song. Biet quan tâm tôi mọi người xung quanh. Biet chan soc gia dinh.Ghet nhat sự noi đời. Bao thu.

Minh muon tìm mot bạn co tình cach chân thành song noi tam. Biet cach chan soc gia dinh

Chuyển lên trên