Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Con ng rat don gian

La 1 co gái kha kho tình, hay sựy nghi nhieu, thích cai dep. Hien tai e đang la cong nhan may va đang o cùng me va 4 người em.

Lon hôn tuoi cua e, cao to hôn e de che cho, phai biết yêu thuong e va gia dinh e. La 1 người dan ong truong thanh biết lo lam an, it nhau nhet va hut thuoc, tình tình vui vẻ hoa dong.

Chuyển lên trên