Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em nhi nhanh

Minh la chuyen vien tu van tai chinh va bat dong san, minh thích duoc đi du lich, ca hat, thích nau an cho gia dinh minh

Chan thật la dieu quan trong, kinh te du song, khong giau, biết thong cam va chia sẻ nhung noi buồn vui voi mọi nguoi

Chuyển lên trên