Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Boi vi ta can nhau !

Minh thích duoc đi dao cùng người yêu, tang hoa cho người yêu, hat cho người yêu nghe, chia sẻ viec nha, cùng vun dap cho gia dinh dam am,hanh phuc !

Biet ton trong mọi nguoi,biết ung ho, dong vien chong trong cong viec, sự nghiep !!!

Chuyển lên trên