Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

timbendau

Tôi la mot người song chan hoa, than thien voi mọi nguoi; song co trach nhiem voi bạn than va gia dinh; giau tình cam, hay noi tam; can man, can trong trong cong viec; tình yêu thích sự gon gang, sach se, ngan nap; trong tình, trong dao nghia va chung thuy.

Mong tìm duoc người bạn đời phu hop de kết hôn.

Chuyển lên trên