Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Gian đi biết cham no cho cuoc song gia dinh

Minh la người vui vẻ ,vo tu song noi tâm .thích đi choi cùng bạn be

Can hoa dong vui vẻ ,vo tu va chan thật biết cham no cho cuoc song gia dinh !

Chuyển lên trên