Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tieu sự bạn than

Tôi lam nghe ky sự xay dung. Tôi hoa dong than thien, bao dung, biết quan tâm chia se, co y chi muc tieu ro rang.

Ban gái hien lanh, ngoai hinh ua nhin co hoc van. Biet lang nghe chia se. Dong cam

Chuyển lên trên