Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm vo cùng hoan canh

ra đi voi 2 bạn tay trang va bat dau lai 1 cuoc song 1 minh.toi mong muon tìm duoc 1 nua yêu thuong de cùng đi tôi cuoi con duong du rang da vap nga

ua nhin,co sự thong cam chia se.chin chan khong tre con.

Chuyển lên trên