Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn nu

Tôi la người song giản dị. nghiem tuc va ton trong mọi nguoi, Que o Hai Duong hien đang lam viec trong co quan nha nuoc . Nghiem tuc trong mọi mọi quan he.

Tìm mot người bạn chân thành, yêu thuong va chia se. Mot người phu nữ yêu thuong va hoa dong . Cung tôi xay dung cuoc song. Tran trong.

Chuyển lên trên