Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Mong lam quen kết bạn

Hien tai minh la Single Dad con gái 6 tuoi, nghe nghiep tuong đời on dinh va thu nhap muc trung binh-kha. Tinh tình hien lanh, chân thành va nhiệt tình, ghet sự gia đời, ton trong lòng chung thuy. La tuyp người cua gia dinh, song noi tam

Hien lanh, biết cham lo cho gia dinh, ngoai hinh khong quan trong – de nhin la duoc.

Chuyển lên trên