Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

mọi ngay mot niem vui

minh la người vui vẻ, nghe nghiep hien tai la kinh doanh tu do, thich guitar, cau lòng, tap Yoga, doc truyen, thích xem phim HH o rap 😉 . Tinh tình thi tot, xau deu co du (xau > tot 😀 ).

người phu nu giản dị, thích đi chua, chung thuy, biet cảm thong va chia se.

Chuyển lên trên