Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn tâm sự mọi van de trong cuoc song biết lang nghe tâm sự cua người khac

Quang diem song la minh ton trong người thi người ton trong minh. Ko bi luy ai cùng khong co gi la tất cả. Doi song co nhieu mau.

noi chuyen chia sẻ tâm sự ve cuoc song. Biet lang nghe va cam thong.

Chuyển lên trên