Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tinh yêu hanh phuc duoc xay dung bạng con tìm <3

Tìm hieu đi roi biết chu tui noi chac gi cac bạn da tình hihi

Than thien, gan gui, khong xoa doa tình toan, bao dung va thong cam cho người khac, biết kinh tren nhuong duoi, yêu thuong gia dinh, cao 1m50 – 1m60.

Chuyển lên trên