Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn tri ky

Tôi la mau phu nữ truyen thong, song noi tam, giản dị va lac quan. Tôi da ly hôn va đang song voi hai con gái 10t&14t.

Tôi khong tìm bạn nua, xin cam on mọi người da doc qua ho so cua tôi. Chuc mọi người deu may man tìm duoc mot tâm hôn dong dieu, de cuoc song luon day ap niem vui va nhung nữ cuoi hanh phuc.

Chuyển lên trên