Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời

Cao 1,73m can nang 70kg la người thang than, trung thuc, biết quy trong gia dinh, tram tìnhc

Ban đời, de nhin tình hoat bat, lich sự, hoa dong, luon luon tran trong gia dinh. Nhat la nhung bạn co nam sinh: 1969, 1970, 1973c

Chuyển lên trên