người binh

loi song lanh manh .ton trong cha me .co cau tien . nghe nghiep chua chua cac loai xe gan may . biết nau an ,thích nghe nhac .thích đi du lich .

biết quan tâm gia dinh . hieu thao voi gia dinh .biết chia sẻ ,biết lang nghe .hoa dong voi bạn be

Chuyển lên trên