Tìm bạn

Nam 40 tuoi, cao 1,65m, nang 60 kg, ngoai hinh kha, cong chuc nha nuoc, lam quan ly du an, o Van phong Bo, tai quan Ba Dinh, Ha Noi, Thu nhap on dinh, co nha rieng tai noi thanh Ha Noi. Mong muon kết bạn voi cac bạn gái song va lam viec tai Ha Noi, (khong phan biết tuoi tac) Nghiem tuc, tran thanh neu hop tien xa hôn.

Ket bạn lâu dài, nghiem tuc chân thành

Chuyển lên trên