Tìm bạn nữ 94 95 98 99

Minh la người ít nói . Thich hat, biết nau an chut chut. Khong hut thuoc, khong bia ruou . Khong lang nhang. Hoi nong tình .

Biet lang nghe chia sẻ .khong dua đời Kinh tren nhuong duoi. Biet nau an. Chung thuy

Chuyển lên trên