Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Song chân thành,biết quan tam,chia sẻ va ton trong mọi nguoi

Mot cuoc song an nhien ,hanh phuc,vui vẻ

Biet quan tam,lamg nge va ton trong.Dac biết la khong vuong vao nhung thu te nan xa hoi

Chuyển lên trên