Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Một nửa yêu thuong

Mot người chin chan song chân thành thang than, thoang tình đời khi thoang qua lai bi người khac loi dung. Thich mot cuoc song thoai mai ko go bo nhung biết diem dung.

Cuoc song khong ai hoan hao het nen rat kho dua ra tieu chuan lua chon . Qua trinh tìm hieu sẻ biết co đi xa dk hay khong

Chuyển lên trên