Tìm em. Vo tương lai cua anh.

co em nao chiu ve lam dau Da Lat khong na. Anh đang đi tìm vo do. thật do. vo oi em o dau. hay xuat hien đi em. A dua em ve.

tìm hieu nghiem tuc đi đến kết hôn. may em lua dao dau tu tìm keo, hop tac, chung khoan, ngoai hoic.. lam on ne gium anh ra. may em muon tìm dau tu choi kiem tien kieu cong nghe 4.0 gi do thi cùng ne luon anh ra nhe. tranh xa cang tot. dung lam mat thoi gian. chi nhung ai thật sự muon tìm hanh phuc thi kết bạn Anh nhe. xin cam on

Chuyển lên trên