Tìm Ban Gai

Minh xin gioi thieu la minh ten Nhan, que goc Hue, nha o Dong Nai, lam viec tai quan 12, Hien tai minh la truong phong sale ve thiet bi dien, co so thích ca hat voi giong hat giong ca si Dan Nguyen, tình tình vui vẻ yêu đời.

Muốn kết bạn voi mot bạn nữ lâu dài, chân thành.biết chia sẻ cùng nhau. Du lon 1 den 2 tuoi. Nhung chu yêu thuong nhau den tron đời.

Chuyển lên trên