Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Moc mac tìm người chân thành

Dang song doc than, da ly hôn, co nha rieng, đang lam phien dich tieng Anh cho mot cty. Tu cach dung dan, giau tình cam, co trach nhiem, hay giup do mọi nguoi, khong hut thuoc, khong uong bia, ruou, khong choi co bac.

Can tìm mot người phu nữ doc than hoac da ly hôn, khong vuong mac ve tình cam hoac bat cu dieu gi voi bat cu ai, co dao duc, thật tha, chân thành, biết yêu thuong va quy trong hp gd cua minh. San sang muon kết hôn

Chuyển lên trên