Me thoi trang

Em con đang đi hoc ve thiet ke thoi trang. Em mong tìm duoc người trong mong cua em.

Nguoi co hoc hanh, thong minh, lo lam viec, ko choi boi leu lòng, biết quan tâm tôi người khac.

Chuyển lên trên