ko biet

Mình song lau co don lau roi muốn dc iu nhung khong biet sao nho ai đó cho minh co hoi dc iu va song den cuoi doi

Mình tim người don gian thoi ko can dep chí can biet le phep la dc roi hay lien he với minh qua so. —-5459259

Chuyển lên trên