Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm anh người dong hanh cùng em

Mot người hien, biết nau an, biết quan tâm va lang nghe. Tìm kiem mọi quan he nghiem tuc chân thành de co the tien xa hôn.

Mot người biết quan tâm lang nghe, chung thuy, khong gia truong, nghiem tuc.

Chuyển lên trên