Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tanh diem dam

Tôi co hai con trai da truong thanh. Khong song chung. Ly đi nhieu nam. Truoc lam cai va quan ly song bac lon tai hoa ky. Nay lam technician cho cong ty Nissan. Muốn song tai Viet Nam.

Tìm bạn gái co tanh am ap, hien lanh, dao duc, biết yêu men nhau va chung thuy.

Chuyển lên trên