Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

That may man khi co them 1 người bạn tri ky trong cuoc song

Song ít nói nhung cùng hai huoc va biết cam thong, nhay cam nam bat duoc sựy nghi người khac

bạn đời de thuong, hai huoc,biết cam thong, hieu chuyen, vi tha de cùng nam tay nhau trai qua nhung vui buồn, song gio tren duong đời

Chuyển lên trên