Tìm bạn tâm sự

Minh la An, hien la giao vien tai Son Tra Da Nang. Minh la người vui vẻ, hoa dong, co loi song tich cuc. Rat mong tìm duoc bạn gái phu hop. Cam on bạn vi da ghe tham ho so cua tôi.

Minh muon phu nữ diu dang, luon vui vẻ lac quan trong cuoc song. Biet cach quan tâm den mọi người xung quanh.

Chuyển lên trên