Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Giup anh giai bai toan kho cuoc đời

Ban than than mot người vui vẻ than thien chat that..biết lang nghe người khac.thích lam cho bạn be vuic.co uoc mo cau tien,rat thích kinh doanh..vv..con nhieu lam..tìm hieu sẻ hieu mot bai toan o mjnh

Chan that..biết yêu thuong chung tjnh biết lang nghe người khac.hieu người khac.co uoc mo..

Chuyển lên trên