Bao binh

Muốn co mot người hieu minh. Dang la sinh vien nen chi muon hoc xong ra ngoai co viec lam. Hay khoc da sau co chut ngang nganh

Co hoc thuc de day minh . Dang la sinh vien hoac đi lam roi. Biet quan tâm chăm sóc hay giup do người xung quanh

Chuyển lên trên